Realizacja: 2018r.

Zleceniodawca: PHN SPV 11 PHN K spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA

Przedmiotem ekspertyzy był budynek administracyjno-biurowy, zlokalizowany przy ul. Dąbrowieckiej 30 w Warszawie. Celem ekspertyzy było ustalenie przyczyn stwierdzonych pęknięć budynku.