Realizacja: 2018r.

Zleceniodawca: Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „TORWAR”

Przedmiotem ekspertyzy był lokal usługowy znajdujący się pod istniejącym dziedzińcem w części południowej budynku, zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Ludnej 9. Celem ekspertyzy była ocena stanu technicznego stropu dziedzińca i stropu lokalu usługowego, określenia dopuszczalnego obciążenia użytkowego stropu oraz analiza możliwości wykonania świetlików w stropie dziedzińca.