Realizacja: 2018r.

Zleceniodawca: Urząd Gminy Brwinów

Przedmiotem ekspertyzy był budynek Pałacu, zlokalizowany przy ul. Dworkowej 5 w Brwinowie. Celem ekspertyzy była ocena dotycząca możliwości wzmocnienia stropów do wymaganych obciążeń w związku ze zmianą funkcji obiektu na działalność kulturalno-edukacyjną oraz sprawdzenie nośności istniejących fundamentów pod kątem zwiększonych obciążeń stropów.