Realizacja: 2018r.

Zleceniodawca: Sąd Rejonowy w Piasecznie

Przedmiotem ekspertyzy był budynek Sądu Rejonowego w Piasecznie zlokalizowany w Górze Kalwarii przy ul. Dominikańskiej 9 bud. nr 29. Celem ekspertyzy było sprawdzenie stanu technicznego budynku oraz ocena możliwości wykorzystania budynku na magazyny podręczne.