Realizacja: 2018r.

Zleceniodawca: Dom Malucha Anna Maliszewska

Przedmiotem ekspertyzy było urządzenie ewakuacyjne nad halą garażu w budynku przy ul. Karowej 14/16 w Warszawie. Celem ekspertyzy była ocena stanu technicznego urządzenia ewakuacyjnego wraz z określeniem stanu technicznego stropodachu hali garażowej, na którym jest ono zlokalizowane.