Realizacja: 2018r.

Zleceniodawca: Urząd Gminy Brwinów

Przedmiotem ekspertyzy był budynek sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Włodzimierza Puchalskiego w Otrębusach przy ul. Piaseckiego 2. Celem ekspertyzy była ocena stanu technicznego sali gimnastycznej.