Realizacja: 2018r.

Zleceniodawca: Wspólnota Mieszkaniowa

Przedmiotem ekspertyzy był strop nad piwnicą w obrębie dziedzińca budynku zlokalizowanego przy ul. Foksal 17 w Warszawie. Celem ekspertyzy było określenie stanu technicznego stropu.