Realizacja: 2018r.

Zleceniodawca: Wspólnota Mieszkaniowa

Przedmiotem ekspertyzy konstrukcyjnej był budynek zlokalizowany przy ul. Przemysłowej 31/33 w Warszawie. Celem ekspertyzy była ocena stanu technicznego budynku.