Realizacja: 2018r.

Zleceniodawca: Autorska Pracownia Architektury PRO FORMA Grzegorz Rycerz

Przedmiotem ekspertyzy był budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, zlokalizowany przy ul. Pszczelińskiej 3 w Brwinowie. Celem ekspertyzy była ocena stanu technicznego elewacji budynku.