Realizacja: 2018r.

Zleceniodawca: Warszawski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna

Przedmiotem ekspertyzy był istniejący budynek mieszkalny z garażem podziemnym przy ul. Starościńskiej 1 B w Warszawie. Celem ekspertyzy było ustalenie przyczyn spękań w parterze budynku.