Realizacja: 2018r.

Zleceniodawca: Miasto Stołeczne Warszawa

Przedmiotem ekspertyzy była konstrukcja hali basenowej w Ośrodku Stołecznego Centrum Sportu "AKTYWNA WARSZAWA", zlokalizowanego przy ul. Grzybowskiej 35a w Warszawie. Celem ekspertyzy było ustalenie przyczyn stwierdzonych zarysowań pilastrów i narożnika ścian od strony ul. Ciepłej.