Realizacja: 2018r.

Zleceniodawca: Urząd Gminy Brwinów

Przedmiotem ekspertyzy był budynek Auli zlokalizowany przy Pałacu w Parku Miejskim w Brwinowie. Celem ekspertyzy była ocena stanu technicznego budynku ze względu na planowaną przebudowę obiektu.