Realizacja: 2018r.

Zleceniodawca: Autorska Pracownia Projektowa Marek Ziarkowski

Przedmiotem ekspertyzy był budynek socjalno-biurowy zlokalizowany przy ul. Bałtyckiej 50 w Grodzisku Mazowieckim. Celem ekspertyzy było określenie możliwości rozbudowy istniejącego obiektu.