Realizacja: 2018r.

Zleceniodawca: Autorska Pracownia Projektowa Marek Ziarkowski

Przedmiotem opracowania była Ekspertyza Techniczna oddziaływania planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piłsudskiego w Milanówku na zabudowę sąsiednią.
Celem Ekspertyzy było określenie zasięgu strefy oddziaływania planowanej inwestycji, ocena stanu technicznego budynków znajdujących w strefie oddziaływania oraz opracowanie programu monitoringu.