Realizacja: 2018r.

Zleceniodawca: Warszawski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna

Przedmiotem ekspertyzy był budynek biurowy, zlokalizowany przy ul. Zakopiańskiej 7 w Warszawie. Celem ekspertyzy było ustalenie przyczyn stwierdzonych pęknięć ścian w budynku.