Realizacja: 2018r.

Zleceniodawca: Nagel Polska Sp. z o.o.

Przedmiotem ekspertyzy było określenie możliwości podwieszenia instalacji chłodniczych do dachu istniejącej hali stalowej, zlokalizowanej pod adresem Kopytów 31, Błonie.