Realizacja: 2012r.

Zleceniodawca: Stowarzyszenie Podnoszenia Kwalifikacji Kobiet

Ekspertyza Techniczna dotycząca określenia przyczyn zarysowania stropów w budynku położonym przy ul. Gościniec 12 w Warszawie.