Realizacja: 2012r.

Zleceniodawca: ZGN Śródmieście

Ekspertyza techniczno - budowlana stropów budynku Biblioteki Ordynacji Krasińskich przy ul. Okólnik 9 w Warszawie.