Realizacja: 2012r.

Zleceniodawca: ZGN Śródmieście

Ekspertyza techniczno - budowlana budynku mieszkalno - użytkowego przy ul. Próżnej 14 w Warszawie.