Realizacja: 2012r.

Zleceniodawca: Wspólnota Mieszkaniowa

Ekspertyza techniczna dotycząca określenia możliwości likwidacji murków przy elewacjach wielorodzinnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. J. I. Kraszewskiego 7b w Konstancinie Jeziornej z podaniem zaleceń remontowych.