Zleceniodawca: SWECO Architekci Sp. z o.o.
Realizacja: 2012r.

Ekspertyza budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Poznańskiej 13 w Warszawie. Celem ekspertyzy była ocena stanu technicznego budynku ze względu na planowaną przebudowę i rozbudowę.