Realizacja: 2011r.

Zleceniodawca: LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o.

Opinia techniczna dotycząca określenia możliwości dalszego użytkowania stalowej konstrukcji dachu Hangaru nr 1 na terenie LOT AMS  w Warszawie.