Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania przedmiotu zawierającego azbest. Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Nowakowskiego 2/4 w Błoniu.

Ocena stanu technicznego schodów prefabrykowanych spiralnych zlokalizowanych w budynku przy ul. Poprzecznej 21 w Wołominie.

Ekspertyza stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Domeyki 6 w Warszawie.

Ekspertyza dotycząca możliwości rozbudowy domu opieki "Oaza Seniora" zlokalizowanego przy ul. Gajowej 4 w Ząbkach.

Ekspertyza stanu technicznego stropodachu Szkoły Podstawowej nr1 w Nieporęcie, w osiach A-D/17-23.

Ekspertyza dotycząca wpływu budowy budynku wielorodzinnego na zabudowę sąsiednią (budynek stojący w ostrej granicy), zlokalizowanego przy ul. Nadrzecznej 17A w Warszawie.

Ekspertyza techniczna stwierdzająca nośność stropu I kondygnacji przeznaczonej na archiwum w budynku przy ul. Patriotów 87 w Warszawie Miedzeszynie.