Realizacja: 2010r.

Zleceniodawca: Zamek Królewski w Warszawie

Ekspertyza techniczna w zakresie określenia przyczyn występujących przecieków w części pomieszczeń w budynku Zamku Królewskiego w Warszawie oraz ewentualnych nieprawidłowości w wykonaniu - Etap I.