Realizacja: 2010r.

Zleceniodawca: Poczta Polska S.A.

Ekspertyza stanu obiektu, określająca stan techniczny zagrożonej części Hali Rzemiosł Różnych przy ul. Sowińskiego 28 w Warszawie, wraz z określeniem przyczyny zagrożenia oraz oceną przydatności wymienionej części budynku pod funkcję wiaty.