Realizacja: 2010r.

Zleceniodawca: Karmar S.A.

Opinia techniczna dotycząca wpływu wykopu przy ul. Jana Kazimierza w Warszawie na sąsiadujący budynek myjni, wraz z podaniem zaleceń dotyczących prowadzenia robót zabezpieczających wykop i budynek istniejący.