Realizacja: 2010r.

Zleceniodawca: Księża Pallotyni, Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Opinia dotycząca stanu technicznego zespołu zabytkowej zabudowy "Karczówka" - klasztor wraz z budynkiem gospodarczym, zlokalizowanej w Kielcach.