Realizacja: 2010r.

Zleceniodawca: Wspólnota Mieszkaniowa

Ekspertyza stanu technicznego dylatacji wraz z zaleceniami w zakresie sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w budynku zlokalizowanym przy ul. Jasna 7/ Moniuszki 6 w Warszawie.