Realizacja: 2010r.

Zleceniodawca: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "Własne Mieszkanie"

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania przedmiotu zawierającego azbest. Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Nowakowskiego 2/4 w Błoniu.