Realizacja: 2010r.

Zleceniodawca: Prywatny

Ocena stanu technicznego schodów prefabrykowanych spiralnych zlokalizowanych w budynku przy ul. Poprzecznej 21 w Wołominie.