Realizacja: 2010r.

Zleceniodawca: Wójt Gminy Nieporęt

Ekspertyza stanu technicznego stropodachu Szkoły Podstawowej nr1 w Nieporęcie, w osiach A-D/17-23.