Realizacja: 2010r.

Zleceniodawca: Prywatny

Ekspertyza dotycząca wpływu budowy budynku wielorodzinnego na zabudowę sąsiednią (budynek stojący w ostrej granicy), zlokalizowanego przy ul. Nadrzecznej 17A w Warszawie.