Realizacja: 2010r.

Zleceniodawca: PZU S.A.

Ekspertyza techniczna stwierdzająca nośność stropu I kondygnacji przeznaczonej na archiwum w budynku przy ul. Patriotów 87 w Warszawie Miedzeszynie.