Realizacja: 2008r.

Zleceniodawca: Dom Dziecka nr 15 im. ks. G. P. Baudouina

Ekspertyza techniczna budynku "C" (dawny barak izolacyjny) przy ul. Nowogrodzkiej 77 w Warszawie.