Realizacja: 2019r.

Zleceniodawca: M.BUD Mirosław Młynarczyk

Przedmiotem opracowania była Ekspertyza Techniczna oddziaływania planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową, dwoma garażami i zbiornikiem na wody deszczowe przy ul. 11 Listopada 40/42 w Grodzisku Mazowieckim na zabudowę sąsiednią. Celem Ekspertyzy było określenie zasięgu strefy oddziaływania planowanej inwestycji, ocena stanu technicznego budynków znajdujących w strefie oddziaływania oraz opracowanie programu monitoringu.