Realizacja: 2019r.

Zleceniodawca: High Capital Properties

Przedmiotem ekspertyzy był lokal mieszkalny nr 45 zlokalizowany na IX kondygnacji w kamienicy położonej przy ul. gen. W. Andersa 8 w Warszawie. Celem ekspertyzy była ocena stanu technicznego w aspekcie wpływu wykonanych robót na konstrukcję budynku (naruszenie konstrukcji stropu i ścian kominowych) wraz z podaniem zakresu robót budowlanych do wykonania, w celu ich doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem w związku z postanowieniem nr I OT/329/2019 z dnia 9.10.2019r. wydanego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.