Realizacja: 2019r.

Zleceniodawca: Sodexo Polska Spółka z o.o.

Przedmiotem ekspertyzy technicznej był budynek biurowy zlokalizowany przy Al. Armii Ludowej 26 w Warszawie. Celem ekspertyzy była ocena możliwości wykonania aranżacji przestrzeni Atrium budynku Focus na czas koncertu, w tym uzyskanie informacji na temat bezpieczeństwa konstrukcji zaproponowanych rozwiązań oraz weryfikacja, czy przedstawione dodatkowe obciążenia nie wpłyną negatywnie na istniejącą konstrukcję zadaszenia oraz stropu na atrium.