Realizacja: 2019r.

Zleceniodawca: NEXTBUD sp. z o.o.

Przedmiotem opracowania była Ekspertyza Techniczna dotycząca oddziaływania planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową i garażami przy ul. Obrońców Getta i rtm. W. Pileckiego w Grodzisku Mazowieckim na zabudowę sąsiednią. Celem Ekspertyzy było określenie zasięgu strefy oddziaływania planowanej inwestycji, ocena stanu technicznego budynków znajdujących się w strefie oddziaływania oraz opracowanie programu monitoringu.