Realizacja: 2019r.

Zleceniodawca: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Nowogrodzkiej 15

Przedmiotem ekspertyzy technicznej był budynek zlokalizowany przy ul. Nowogrodzkiej 15 w Warszawie. Celem ekspertyzy była ocena stanu technicznego budynku, w tym w szczególności klatki schodowej, balkonów oraz stropów.