Realizacja: 2019r.

Zleceniodawca: Miasto Stołeczne Warszawa

Przedmiotem ekspertyzy był budynek dawnego Pałacu Sapiehów zlokalizowany przy ul. Zakroczymskiej 6 w Warszawie. Celem ekspertyzy była ocena stanu technicznego budynku w związku z planowanym remontem.