Realizacja: 2016r.

Zleceniodawca: Pracownia Architektoniczno Konserwatorska PROART

Ekspertyza Techniczna budynku przy ul. Wspólnej 65A w Warszawie.