Realizacja: 2016r.

Zleceniodawca: Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Pracowników Przemysłu Cukrowniczego

Ekspertyza Techniczna dotycząca odtworzenia kopuły na dachu budynku przy ul. Rozbrat 34/36  w Warszawie.