Realizacja: 2016r.

Zleceniodawca: Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Pracowników Przemysłu Cukrowniczego

Ekspertyza Techniczna dotycząca wymiany więźby dachowej, odtworzenia kopuły na dachu i adaptacji poddasza na potrzeby Zamawiającego w budynku przy ul. Rozbrat 32 w Warszawie.