Realizacja: 2016r.

Zleceniodawca: Prywatny

Ekspertyza Techniczna stropu przejazdu bramowego w budynku przy ul. Równej 4A w Warszawie.